Da primite praktikante u vašu kompaniju, koristite obrazac u nastavku da pronađete najbližu višu stručnu obrazovnu instituciju koja nudi program stručne prakse. Moći ćete koristiti obrazac za kontakt da stupite u kontakt sa njihovim odelenjem za stručnu praksu i da dobijete više informacija.

[webdirectory]