Orodje za kakovostno praktično izobraževanje

Orodje za kakovostno praktično izobraževanje je priročen in enostaven vodnik za upravljanje praktičnega izobraževanja za terciarne strokovne ustanove ter mala in srednja podjetja. Študentje skozi praktično izobraževanje v podjetje prinašajo nova znanja o najnovejših tehničnih in znanstvenih dosežkih, hkrati pa pod vodenim mentorstvom rešujejo realne težave v podjetjih, svoja znanja prenašajo v delovne procese in tudi na zaposlene v podjetju. Vse to se odraža v izboljšanju izdelkov ter storitev podjetji, vidnejši podobi blagovne znamke podjetja, v večji donosnosti podjetja in nenazadnje dolgoročno prinaša k trajnostnemu razvoju mala in srednja podjetja.

Cilj orodja je zagotoviti kakovostno praktično izobraževanje in vzajemno sodelovanje za vse vpete deležnike, torej študente, mala in srednja podjetja ter terciarne strokovne ustanove. Vsebina sledi pristopu sistema vodenja kakovosti in deluje navznoter s strukturiranjem organizacijskih procesov za uspešno sodelovanje v izvajanju praktičnega izobraževanja in navzven, kot pregledno in enostavno orodje za zagotavljanje kakovosti.

Orodje za kakovostno praktično izobraževanje je bilo oblikovano ob upoštevanju potrebe po nadzorovanju osmih kritičnih procesov – petih s strani terciarnih strokovnih ustanov in treh pri malih in srednjih podjetjih kot je navedeno spodaj:

Terciarne strokovne ustanove

  1. Oblikovanje učnih ciljev splošnega programa.
  2. Iskanje in pridobivanje mest za praktično izobraževanje.
  3. Pogajanje in sklepanje pogodb.
  4. Spremljanje praktičnega izobraževanja.
  5. Ocenjevanje praktičnega izobraževanja.

Mala in srednja podjetja

  1. Ustvarjanje mest za praktičnega izobraževanja.
  2. Pogajanje in sklepanje pogodb.
  3. Upravljanje praktičnega izobraževanja.