Studentų praktikos kokybės priemonių rinkinys

Studentų praktikos kokybės priemonių rinkinys atitinka kokybės valdymo sistemos modelio reikalavimus. Jis veikia dviem kryptimis: iš išorės į vidų, organizuojant ir  kontroliuojant su praktika susijusius procesus ir abiejų organizacijų komunikaciją, padedančią darbuotojams suvokti savo funkcijas, pagerina jų veiklą ir padidina kasdieninių operacijų veiksmingumą; ir iš vidaus į išorę, užtikrinant teikiamos praktikos kokybę studentams ir kitiems naudos gavėjams, užtikrinant rinkos pasitikėjimą ir visų pusių pripažinimą.

Studentų praktikos kokybės priemonių rinkinys buvo sukurtas atsižvelgiant į būtinybę praktikos metu kontroliuoti aštuonis svarbiausius procesus (penkis PAM ir tris MVĮ):

Profesinio aukštojo mokslo institucijose (kolegijose)

  1. Bendrųjų praktikos programos studijų rezultatų nustatymas
  2. Praktikos vietų nustatymas
  3. Derybos dėl sutarties
  4. Praktikos stebėjimas
  5. Praktikos įvertinimas

Mažose ir vidutinėse įmonėse

  1. Pareigybių praktikantams kūrimas
  2. Derybos dėl sutarties
  3. Praktikos valdymas