Kvalitetan programski alat za stručnu praksu

Kvalitetan programski alat za stručnu praksu sledi stilski pristup sistemu upravljanja kvalitetom. Radi na dvosmeran način: spolja ka unutra, organizovanjem i kontrolisanjem stručne prakse koja se odnosi na procese i komunikacije obe organizacije, što olakšava zaposlenima da shvate svoje uloge, poboljšaju svoje performanse i čine svoje svakodnevne operacije efikasnijim; i iznutra ka spolja, obezbeđivanjem dokaza o kvalitetu studentima i ostalim korisnicima pruženih stručnih praksi donoseći poverenje tržišta i priznanje za sve strane.

Kvalitetan programski alat za stručnu praksu je osmišljen tako da uzme u obzir potrebu da kontroliše osam kritičnih procesa – pet u institucijama višeg stručnog obrazovanja i tri u MSP koji su navedeni u nastavku:

U institucijama višeg stručnog obrazovanja

  1. Postavljanje ciljeva učenja celokupnog programa
  2. Identifikacija i regrutovanje za postavljanje na radno mesto
  3. Pregovori o sporazumu
  4. Monitoring stručne prakse
  5. Procena stručne prakse

U malim i srednjim preduzećima

  1. Stvaranje pozicija za praktikante
  2. Pregovori o sporazumu
  3. Upravljanje stručnom praksom