Nástroje pro kvalitní stáže

Vycházíme ze systému řízení kvality. Můžeme ho popsat jako „Sadu vzájemně souvisejících nebo interakčních prvků organizace za účelem stanovení politik, cílů a procesů k dosažení těchto cílů“ (ISO 2015).

Publikace funguje dvojím směrem: dovnitř – organizuje a kontroluje procesy směřující k úspěšné stáži, komunikaci hlavních aktérů (studenta, školy a malého-středního podniku (MSP)), usnadňuje pochopení role stážisty, zlepšuje jejich výkonnost a zvyšuje efektivitu jejich každodenní práce; a také směrem ven – poskytuje studentům a dalším ze stáží profitujícím zajištění kvality a přináší na trh důvěru v uznání pro všechny zainteresované.
Při tvorbě jsme přihlédli na potřebu kontroly osmi základních procesů v rámci nastavení a absolvování

Struktura Nástroje pro kvalitní stáže a
úspěšné stáže:

Pět pro instituce profesního terciárního vzdělávání (školy) a tři pro samotné malé a střední podniky (MSP).

V rámci vzdělávacích institucí (školy):
1. Nastavování učebních cílů v rámci programů
2. Identifikace/vytvoření pozice pro stáže
3. Vyjednávání smlouvy
4. Monitoring stáží
5. Hodnocení stáží

V rámci malých a středních podniků (MSP):

1. Vytvoření pozice pro stážisty
2. Vyjednávání smlouvy
3. Průběh a řízení stáže