Efektivan upoznavanje sa vašim preduzećem
Uvođenje praktikanata u posao

Stručna praksa za mala i srednja preduzeća