Kako začeti: Vzpostavitev in zagon praktičnega izobraževanja

Enostavno praktično izobraževanje za mala podjetja